OPGK 
 
 
 
 
Aktualności
Wdrożenie systemu ERP

enova365 Gold dla BIZNESU

 


Geodezyjna obsługa zbiorników przeciwpowodziowych

- Zbiornik na potoku Duma w miejscowości KROSNOWICE

- Zbiornik na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości SZALEJÓW GÓRNY


 
Podstrony:  1  2  3 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Geodezyjna obsługa budownictwa drogowego

Kompleksowy nadzór geodezyjny budownictwa drogowego .

Osoby kontaktowe:

- Prezes Zarządu Wojciech Będkowski  tel. 604 087 778

- Kierownik Pracowni  Beniamin Żurek  tel. 604 219 811

Wykonujemy:

  • prace przygotowawcze ( założenie osnów geodezyjnych, pomiar inwentaryzacyjny stanu terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych)
  • geodezyjne opracowanie projektów  - współpraca z kierownictwem budowy w zakresie usunięcia stwierdzonych niezgodności w projektach
  • tyczenia elementów dróg i obiektów mostowych, sieci uzbrojenia technicznego terenu
  • inwentaryzację elementów dróg i obiektów mostowych, sieci uzbrojenia technicznego terenu  z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowymi ,
  • pomiary do odbiorów i obmiarów  prac wykonanych ,
  • pomiary przemieszczeń i osiadań
  • dokumentację  wg bieżących potrzeb kierownictwa budowy
  • dokumentację powykonawczą

W ramach geodezyjnej obsługi wykorzystujemy autorską aplikację INID-SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA DANYCH - pozwalający na pracę grupową, integrację dokumentacji powstającej w toku prac geodezyjnych, automatyczna archiwizację.

 

 

 


FotoFotoFoto
FotoFotoFoto
FotoFoto

Załączniki:
 
   
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH