OPGK

Kilka słów o nas:

Początek działalności firmy datuje się od 1955 r. kiedy to grupa pomiarowa Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego z Wrocławia rekrutująca się z pierwszych absolwentów Technikum Geodezyjnego z Opola rozpoczęła prace geodezyjne na terenie miasta Opola. Na bazie tej kadry w roku 1956 powstało Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej „Południe” w Katowicach – Wydział Produkcyjny w Opolu.

Już w 1959 z Wydziału Produkcyjnego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Opolu.

Zmiany społeczno – gospodarcze spowodowały utworzenie przez rząd w 1974 roku siedemnastu Okręgowych Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych, w tym również w Opolu. Przedsiębiorstwa te skupiły w sobie rozproszone po administracji terenowej Miejskie Pracownie Geodezyjne. W tym okresie zatrudnienie osiągnęło swoje apogeum i wynosiło 380 pracowników. Jako przedsiębiorstwo państwowe firma wykonywała pierwsze na terenie województwa opolskiego opracowania map dla celów ewidencji gruntów ,inwestycji przemysłowych, mieszkaniowych, rolnictwa, planowania przestrzennego, obronności kraju.

Z dniem 1.08.1992 Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem pracowników. Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego.

Lata 90-te ubiegłego stulecia to postępująca specjalizacja firmy, zaczynamy na szerszą skalę obsługiwać budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, rozwijamy usługi w zakresie map numerycznych, Systemów Informacji o Terenie, Systemów Informacji Przestrzennej, jak również przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.

 Na uwagę zasługują wieloletnie pomiary osiadań i przemieszczeń prowadzone dla potrzeb Elektrowni Opole. Prezentują one uniwersytecki poziom opracowania wyników obserwacji, które usytuowane są w interaktywnej bazie danych, umożliwiającej Zamawiającemu możliwość indywidualnego kojarzenia par cykli obserwacji celem oceny stanu technicznego badanych obiektów.

  Wdrożyliśmy autorską technologię globalnego monitorowania i zarządzania zadaniami inwestycyjno-modernizacyjnymi (grant KBN i środki własne), głównie jako narzędzie wspierające budowę i modernizację elektrowni, elektrociepłowni, przemysłu chemicznego itp.

Zwiększyliśmy również nasze zaangażowanie w geodezyjną obsługę budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wdrożyliśmy technologię kompleksowej obsługi i nadzoru geodezyjnego prac realizowanych na kontraktach drogowych umożliwiającą bieżące dokumentowanie postępu robót budowlanych. Do dnia dzisiejszego nasza firma prowadziła obsługę  ponad 200 km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ponad 400 obiektów mostowych.

Zaangażowaliśmy się również  w obsługę geodezyjną projektów hydrotechnicznych realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach (obecnie Wody Polskie). Dotyczy to zarówno budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie województwa dolnośląskiego, jaki i modernizacji jazów i śluz odrzańskich na terenie województwa opolskiego.