OPGK

Monitoring inwestycji z wykorzystaniem modeli 3D

Osoba kontaktowa Kierownik Pracowni  Krzysztof Rutowicz
tel. 698 639 073,  email: rutowicz@opgk.opole.pl

We współpracy z Politechniką Opolską wykonaliśmy projekt celowy Komitetu Badań Naukowych ( nr projektu 10T12044 2000/5396), którego  efektem jest wdrożona w produkcji Technologia globalnego monitorowania i zarządzania zadaniami modernistyczno-inwestycyjnymi.

Technologia  obejmuje:

 • opracowanie map cyfrowych na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • odtwarzanie dokumentacji powykonawczej istniejącej infrastruktury technicznej celem przygotowania dokumentacji do projektowania,
 • udział w opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej,
 • wykonanie modeli 3D instalacji przemysłowych integrujących dokumentację techniczną,
 • harmonogramowanie prac budowlano – montażowych,
 • pomiar przemieszczeń i osiadań,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej w modelu 3D.

Konsekwencją tak prowadzonego monitoringu inwestycji jest:

 • ograniczenie dodatkowych robót budowlano – montażowych,
 • uszczuplenie czasu i kosztów opracowania dokumentacji projektowej,
 • podniesienie efektywności i poprawności prac budowlano-montażowych poprzez ich bieżącą weryfikację  oraz konfrontowanie z harmonogramem,
 • uzyskanie zweryfikowanej dokumentacji powykonawczej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1999-2021