OPGK

Reprodukcja map, skanowanie i plotowanie dokumentacji

Osoba kontaktowa: Kierownik Pracowni  – Mateusz Socik
tel. 77 423 4502, 669 300 026, email: reprodukcja@opgk.opole.pl 

Wykonujemy:

1. kopiowanie dokumentów analogowych i cyfrowych w formatach A4-A0+,

2. drukowanie laserowe czarno-białe i kolorowe w formatach A4 – A3,  formaty plików  wydruku:   

  • pliki graficzne –  tiff, bmp,  jpg,
  • postscript – ps,  eps,  pdf,
  • CAD –  dwg,  dwf,  dgn – import do AutoCada,
  • Office – doc,  xls,  ppt,

3.  skanowanie monochromatyczne i kolorowe A4 – A0 ( max. szerokość 914 mm),

4.  obróbka zeskanowanych obrazów  w zakresie poprawy jakości itp.,

5.  kalibracja map,

6.  przekazywanie zeskanowanych dokumentów na nośnikach,

7.  składanie rysunków  dużego formatu,

8.  oprawa prac i dokumentów,

9.  archiwizacja dokumentów – wg uzgodnień z klientem .

Możliwość przesyłania plików do wydruku poprzez  e-mail: reprodukcja@opgk.opole.pl .