OPGK

Dane rejestrowe:

1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne spółka z o.o. jest zarejestrowana w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer KRS 0000019059

2. Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Opolu o nadaniu numeru
identyfikacyjnego w systemie REGON :
P – 530566033 – 94000000 – 59 – 3 – 361 – 53101.

3. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podatnika podatku VAT ,
wydane przez Urząd Skarbowy w Opolu :
NIP 754 – 033 – 71 – 78.

4. Kapitał zakładowy: 62400,00 PLN

5. Konto bankowe: Uwaga ! zmiana numeru konta w 11.2015
nowy numer: 06 1050 1504 1000 0090 3073 1781