OPGK

Geodezyjna obsługa budownictwa drogowego

Kompleksowy nadzór geodezyjny budownictwa drogowego .

Osoby kontaktowe:
Prezes Zarządu Wojciech Będkowski  tel. 604 087 778, email: biuro@opgk.opole.pl 
Kierownik Pracowni  Beniamin Żurek  tel. 604 219 811, email: beniamin.zurek@opgk.opole.pl
Kierownik Pracowni Jan Miśków tel. 602 195 462, email: miskow@opgk.opole.pl

Wykonujemy:

  • prace przygotowawcze ( założenie osnów geodezyjnych, pomiar inwentaryzacyjny stanu terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych, okazanie linii rozgraniczającej pas drogowy)
  • geodezyjne opracowanie projektów  – współpraca z kierownictwem budowy w zakresie usunięcia stwierdzonych niezgodności w projektach
  • tyczenia elementów dróg i obiektów mostowych, sieci uzbrojenia technicznego terenu
  • inwentaryzację elementów dróg i obiektów mostowych, sieci uzbrojenia technicznego terenu  z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowymi ,
  • pomiary do odbiorów i obmiarów  prac wykonanych ,
  • pomiary przemieszczeń i osiadań
  • dokumentację  wg bieżących potrzeb kierownictwa budowy
  • wznowienie stabilizacji znaków granicznych , stabilizacja znaków PD,
  • dokumentację powykonawczą

W ramach geodezyjnej obsługi wykorzystujemy autorską aplikację INID-SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA DANYCH – pozwalający na pracę grupową wykonawcy robót budowlanych i geodezyjnych, nadzoru, integrację dokumentacji powstającej w toku prac geodezyjnych, automatyczna archiwizację.

Zestawienie projektów obsługa budownictwa drogowego - od roku 1997

Doświadczenie zawodowe dotyczące kompleksowej geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego.