OPGK

Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego, hydrotechnicznego, mieszkaniowego

Osoba kontaktowa Prezes Zarządu Wojciech Będkowski  tel. 604 087 778.
E-mail: biuro@opgk.opole.pl

Kierownik Pracowni: Krzysztof Rutowicz tel. 698 639 073, E-mail: Rutowicz@opgk.opole.pl

 

Wykonujemy:

 • prace przygotowawcze w zakresie opracowania map do celów projektowych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, osnowy realizacyjne
 • opracowanie dokumentacji projektowej w MODELU 3D- wykorzystywanego do geodezyjnej obsługi budowy
 • geodezyjne opracowanie projektu-plan generalny,
 • tyczenie obiektów budowlanych,
 • geodezyjną obsługę prac budowlano-montażowych,
 • kolekcję zdjęć cyfrowych obrazujących stan zaawansowania robót budowlanych,
 • przekroje zbiorników i cieków wodnych,
 • pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektów budowlanych, posadowienia maszyn i urządzeń,
 • pomiary przemieszczeń (XYZ) i osiadań Z,
 • pomiary do odbiorów z jednoczesnym zestawieniem jednostek obmiarowych niezbędnych do sprzedaży wg aktualnego stanu zaawansowania robót budowlanych,
 • dokumentację zgodności robót budowlanych z projektami wykonawczymi,
 • inwentaryzację powykonawczą robót budowlanych,
 • dokumentację powykonawczą dla klienta, w tym numeryczną mapę powykonawczą, bazy danych dla sieci uzbrojenia technicznego terenu a na życzenie model numeryczny 3D przedmiotu inwestycji.

Dysponujemy sprzętem pomiarowym pozwalającym sprostać każdym wymaganiom klienta w zakresie oczekiwanej dokładności.

W ramach geodezyjnej obsługi wykorzystujemy autorską aplikację INID-SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA DANYCH – pozwalający na pracę grupową wykonawcy robót budowlanych i geodezyjnych, nadzoru, integrację dokumentacji powstającej w toku prac geodezyjnych, automatyczna archiwizację.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W LATACH 1999-2021

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 1999-2021