OPGK

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana

Inwentaryzację architektoniczno–budowlaną obiektów budowlanych, zespołów architektury murowanej, drewnianej wykonujemy technikami geodezyjnymi wykorzystując również technologię fotogrametrii naziemnej.

Dokumentacja z inwentaryzacji może zawierać:

  • mapę sytuacyjno – wysokościową,
  • rzuty poziome kondygnacji,
  • przekroje poziome i pionowe,
  • obrazy elewacji  w postaci zdjęć, ortofotoplanów,
  • zdjęcia i rysunki detali architektonicznych,
  • kolekcje zdjęć.

Dokumentację opracowujemy z wykorzystaniem systemu fotogrametrii cyfrowej – PI 3000 firmy TOPCON.