OPGK

Mapy analogowe i numeryczne

Osoba kontaktowa: Kierownik Pracowni  – Mateusz Czaja
tel.604 139 992 email: czaja@opgk.opole.pl

Wykonujemy mapy:

  • zasadnicze i ich pochodne
  • do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  • terenów pod wodami( w tym przekroje pionowe zbiorników , koryt rzecznych)
  • sieci uzbrojenia terenu
  • terenów przemysłowych

Końcowe opracowania dostarczamy  w postaci analogowej lub cyfrowej w wymaganym formacie.  Cel i treść map każdorazowo  ustalamy z klientem.